Står kanskje på Pollveien

Anette Holst har plassert seg på det som kan bli hetende Pollveien.

NYTT VEINAVN: Anette Holst står på det som kan bli Pollveien, Lyngpollveien eller Sør-Lyngsfjorden. Foto: Arne Teigen 

nyheter

Stedsnavntjenesten foreslår også Lyngpollveien eller Sør-Lyngsfjorden på RV 868 fra Solhov til Pollfjellet.

- Dersom adresseparsellen ikke deles, tilrår vi primært et reint samisk eller kvensk språklig navn, skriver Stedsnavntjenesten.

Lokale innspill til navn var blant annet Lyngenfjordveien, Lyngseidveien, Lyngenveien og Kongsveien.

Kursen videre

Oppvekstsjef Anette Holst i Lyngen kommune registrerer at Stedsnavntjenesten i stor grad har sett bort fra lokale forslag på navn på hovedveiene.

Derimot tilrår etaten i mange tilfeller de foreslåtte navnene på private og kommunale veier.

- Levekårsutvalget vil på første møte etter sommerferien stake ut kursen for den videre prosessen. Kommunestyret tar den endelige beslutningen om navnet på hver enkelt vei, forteller Holst.

Levekårsutvalget ba tilbake i september 2012 rådmannen starte arbeidet med veinavn. Etter innspill fra private, lag, foreninger og flere folkemøter, ble forslag til navn vedtatt i oktober i fjor av det samme utvalget.

Siden har Stedsnavntjenesten gjort en grundig jobb med å vurdere og gi sin anbefaling om navn på veiene.

Ingen vetorett

- Politikerne bør vektlegge tilrådningene men Stedsnavntjenesten har ikke vetorett.

- De foreslår mange samiske og kvenske veinavn?

- Vi fikk bare fra Rottenvik et slikt forslag. I noen områder kan det være naturlig å bruke samiske eller kvenske navn. Vi vil be om forslag fra samisk og kvensk stedsnavnkonsulenter.

Anette Holst har ambisjoner om at de første skiltene med nye veinavn kan settes opp i løpet av neste vinter. Anbud på stolper er i ferd med å bli innhentet. Finansieringen er på plass.