– Skyt måsene

Nok er nok. Skjervøy kommune iverksetter felling av måser ved Stussnesfjellet. Er det nødvendig? Hva mener du?

  Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

De siste årene har vestsiden av Stussnesfjellet utviklet seg til å bli et veritabelt fuglefjell der hundrevis av måker hekker. For beboerne i Vågdalen, Kveldsolveien og innerste del av Strandveien har det medført måseskit, måseskrik og måser overalt.Helseproblem

Etter et uttall klager til kommunen har ordfører Roy Waage nå satt foten ned for fugleplagen.

– Vi har rådført oss med rådende myndigheter og kommet til at det er hjemmel for å åpne for felling. Det store antallet måser har medført både helse- og miljømessige plager som åpner for felling utenfor sesongen.

Metoden er enkelt og greit å skyte så mye fugl som mulig i løpet av uke 30 og 31.

– Vi har inngått samarbeid med Skjervøy Jeger- og Fiskeforening som skal sette opp et eget jaktlag for oppgaven. De skal gjøre selve arbeidet og så skal kommunen dekke utgiftene de får.Kortsiktig angrep

I følge fagekspertisen vil også de måsene som ikke rammes av haglebygene rømme landet.

– Faktisk skal måsene forstå at nok er nok når vi retter skytset så direkte, i alle fall i følge ekspertene. De skal visst nok skjønne at vi markerer revir.

Roy Waage understreker at dette kun er et kortsiktig angrep på måsestammen i Stussnesfjellet.

– Teknisk sjef skal i gang med å forberede en egen sak til kommunestyret for å se om vi kan finne midler til langsiktige tiltak. Det kan dreie seg om nett ned fjellsiden eller det kan bli snakk om spesielle tråder som ødelegger flyrutene for fuglene.Ramme alvor

Selv om ordføreren angriper saken med et lite glimt i øyet, er selve saken ramme alvor.

– Jeg har snakket med folk som sliter så mye med alt glammet fra fuglene at de ikke får sove om natta. I tillegg skites biler, hus, klær og folk ned. Sånn kan vi ikke ha det, og derfor starter vi felling.

Waage mener fortsatt måsen hører hjemme i et fiskevær, men:

– Skjervøy sentrum har aldri vært en hekkeplass. Det er det vi vil til livs.