Støtter unge entreprenører

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge med gavedryss.

Styreleder Kjell Kolbeinsen i Sparebankstifelsen Sparebank 1 Nord-Norge. 

nyheter

Forankring av entreprenørskap i alle ledd gir både kvalitet og kvantitet.

Når skoleeier, rektorer, lærere og næringsliv samarbeider om elevenes læring, oppnås de aller beste resultatene.

Ungt entreprenørskap benytter «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet og med det et viktig bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn.

- Ungt Entreprenørskap Nord-Norge er svært takknemlig for tildelingen og engasjementet Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge viser barn og unge i de tre nordligste fylkene gjennom å støtte den årlige Skolekonferansen i Tromsø, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

Behov for arbeidskraft

Nord-Norge har et stort behov for innovasjon og arbeidskraft, og landsdelen har mange elever med yrkesfaglig bakgrunn.

På sikt håper man at elevene omsetter det de har lært på skolen til en mulig levevei, eller at de kommer hjem etter endt utdannelse og ser nye muligheter i allerede eksisterende bedrifter.

- Formålet med konferansen er å gi lærere og skoleledere en nordnorsk møteplass, et løft i kunnskap hva angår landsdelens næringsliv og behov for fremtiden, sier Johansen.

Stor betydning

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å stimulere tiltak til praktisk og yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar.

- Ungt Entreprenørskaps Skolekonferanse 2014 er av stor betydning for landsdelen og passer stiftelsens formål med å dele ut gaver til allmennyttige formål, sier styreleder Kjell Kolbeinsen.

Den årlige Skolekonferansen arrangeres i Tromsø 27. - 28. august.

Tema for årets konferanse er «Ungt Entreprenørskap som brobygger mellom utdanning, læring og næring».