Flere spekulerer i ustabilt pund mens skottene går til urnene

foto