Bistandsadvokaten kommenterer saken senere tirsdag