Forsvarsstaben: Religion fritar ikke soldater fra å ta på hverandre

foto