Kongressen overkjører Trumps veto mot forsvarsbudsjettet

foto