Avløpsledning ødelagt i Gjerdrum-skredet - kloakken går rett ut i terrenget

foto