Assange risikerer utlevering til USA og ny svensk etterforskning

foto