Ap har ikke budsjettert med mer penger til FHI enn regjeringen

foto