Ingen flere søndagsmesser på Sri Lanka inntil videre

foto