Ingen fylkesveier i Nord-Troms får ny asfalt i år

foto