Oljeprisene opp etter Opec-avtale om produksjonskutt

foto