– Idrettsmiljøene bør søke samarbeid og felles progresjon, framfor kannibalisme og egeninteresse

foto