Nasjonalgarden måtte vente 90 minutter før de fikk gripe inn

foto