Foreløpig 900 millioner i naturskadeerstatninger etter skredet i Gjerdrum