Åpnet den nye ambulansestasjonen i Kvænangen

foto