Mange vil bli norsk statsborger etter regelendring

foto