Krisepsykolog om Thailand-redning: Guttene kan få psykiske lidelser