Marineoffiser: Tiden i ferd med å renne ut for guttene i grotten