Trussel mot dommeren i rasismesak mot frisør

foto