Arbeider falt flere meter fra bygg i Kristiansand

foto