Vil spare milliarder på å ta ned veistandarden sørpå og bruke pengene i nord i stedet

foto