Nakstad varsler nye verktøy i møte med en eventuell ny smittebølge