Av:
  • NTB

Lyngbrann i Storfjord slukket

Det ble tatt i bruk brannhelikopter i slukningsarbeidet. Foto: Geir Varvik