– Nei, det er ikke aktuelt å stenge Reisaelva for elvebåttrafikk

foto