Det nye boligprosjektet skal få flere til å bygge hus i Kvænangen

foto