Presser regjeringen til å la Stortinget få siste ord om elektrifiseringen av Melkøya