Luftambulansen i Tromsø står på grunn av streik

foto