Forsikringsselskap ute med advarsel mot den potensielt brannfarlige røykvarsleren