NAF: Vei-forfall og rassikring i Troms vil koste 23,9 milliarder kroner