Kurt og Peder André vil vekke til live gamle boligplaner på Skjervøy

foto