44 prosent av nyetablerte selskap går dukken etter ett år

foto