Oslo byfogdembete skal behandle utkastelsessak på Tøyen

foto