Legemiddelverket håper å få flere detaljer fra EMA onsdag

foto