Sanner: Koronarammede bedrifter får utsatt skatt og avgifter

foto