Folk reiser til Kåfjord for å kjøre scooter, men det mangler parkeringsplasser ved løypa

foto