Forskere har tatt det første bildet av et svart hull

foto