Fagforbundet mener deltidsstillinger på sykehjem kan ha forsterket koronakrisen