LO: Politisk streik mot endringer i arbeidsmiljøloven