- Alt er i rute og vi venter på fylkesmannens vurdering, og vi håper selvfølgelig at vi får et ja til å jobbe videre. Alt ligger til ette og vi kan jobbe etter planen. Vi har hele tiden hatt som mål at vi kunne ta det nye anlegget i bruk i juli 2015, sier Dag Funderud.

Lønnsomt

Alt som kan gjøres klart, er klart. I årevis har ansatte hatt det trangt. Derfor ser alle nå fram til at det skal komme en avklaring. Bygget har kontorer i andre etasje og i første er det viktige utstillingslokaler for mange aktører. På tegnebrettet ligger det også planer for å ha en stor scene og en sal med sitteplasser til 208 tilskuere.

- Jeg er veldig glad for at politikerne i Nordreisa evner å tenke framtidsrettet samtidig som de sliter med struktureringer og omstillinger. Samfunnsregnskapet for dette prosjektet vil vise at det er lønnsomt og bærekraftig, sier Torbjørn Evanger, som er en av mange som har stått på for å få grønt lys til å ta byggetrinn to.

Les mer i morgendagens Framtid i Nord!