Trafikken i gang igjen etter togstans på Gjøvikbanen