Statsminister Erna Solberg lover å gjennomføre en ny, stor reform som skal løfte befolkningens kompetanse, dersom Høyre får fortsatt regjeringsmakt etter valget.

Valgløftet ble avgitt under Solbergs valgkampturné på Vestlandet mandag.

– Høyre ønsker et samfunn der alle som trenger det, skal få en ny sjanse. Derfor legger vi nå fram en plan for kompetansepolitikk i neste periode. Da må vi sikre at kompetansen til hver enkelt av oss holder tritt med utviklingen av ny teknologi, automatisering og digitalisering, sier Høyre-lederen til NTB.

Mange uten grunnleggende ferdigheter

Hun peker på tall som viser at om lag 400.000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing. Enda flere mangler grunnleggende ferdigheter i tallforståelse.

Hele 800.000 mangler grunnleggende IKT-ferdigheter.

– I et arbeidsmarked i omstilling, og som i stadig større grad krever høy kompetanse, vil de uten disse grunnleggende ferdighetene være sårbare, sier Solberg.

Rett til kartlegging

Kompetansereformen har fått navnet «læringsløftet» og inneholder ti konkrete punkter.

Ett av hovedgrepene er at alle som står utenfor arbeidslivet, skal få rett til kartlegging av sine grunnleggende ferdigheter. Et annet er en ny og utvidet belønningsordning for bedrifter som vil investere i de ansatte og dessuten mer støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Et løft for yrkesopplæringen og videreutdanning i arbeidslivet er blant andre tiltak i den nye kompetansereformen.

-Plass til alle

Høyre ønsker også å gi et løft for yrkes- og karriereveiledning ved å bygge opp et kraftsentrum for disse tjenestene i Tromsø, og koble karriereveiledningen i fylkene og rådgivningstjenesten i skolen tettere sammen.

-Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato i Norge. Det norske arbeidslivet skal ha plass til alle, sier Solberg.

Høyre har foreløpig ikke tallfestet hvor mye reformen vil koste.