Flere unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående utdanning

foto