Dommer: – Jensen bidro aktivt til Cappelens hasjimport

foto