Skjervøy og Kvænangen har mottatt midler for koronakompensasjon til lokale virksomheter

foto