Denne brua har vært midlertidig i snart ti år – nå vil fylket bygge nytt så fort som mulig