– Sikkerhet for eget mannskap er alltid førsteprioritet

foto