Flere kommuner ber om utsatt frist for bosetting av ukrainske flyktninger

foto