Stort fall i antall narkobeslag – mye mindre partydop